Συνημμένα κάρρων γκολφ

συνημμένα διαδρομής κάρρων γκολφ, οδηγώντας περίφραξη κάρρων γκολφ, με λάθη καλύψεις γκολφ.